כיצד לחקור לקוחות

Любой, даже только начинающий маркетолог, должен знать, как исследовать своих клиентов. Иначе ему стоило бы задуматься, продолжать ли свою карьеру в этой сфере. В этой статье я расскажу о не совсем обычных, но при этом нужных каждому специалисту методах исследования клиентов. שיטות אלה הפכו להיות ארוך סטנדרטי בעבודה של משווקים זרים.